Korporatīvā sociālā atbildība

Izdrukāt

DOMUSS korporatīvā sociālā atbildība, kas balstās uz uzņēmuma vērtībām- darbinieki, atbildība, kvalitāte, godīgums, reputācija un izaugsme- sekmē ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību.

Mūsu uzņēmuma sociālā atbildība ir racionāla resursu izmantošana un efektīvs darba organizācijas process, rūpes par darbiniekiem, nodrošinot drošus un labus darba apstākļus, apmācības kvalifikācijas paaugstināšanai, veselības apdrošināšanu, kā arī atbalsts sociālu projektu īstenošanai un labdarības pasākumiem u.t.t.

Atbalsts labdarības, bērnu un jauniešu attīstības projektiem

Ik dienas dažādās labdarības organizācijās vēršas cilvēki, kuri lūdz palīdzību un atbalstu, lai spētu pabarot vai aprūpēt savas ģimenes. Tie nav nedz alkoholiķi, nedz slaisti, bet cilvēki, kurus skāris bezdarbs, krīze vai veselības problēmas. Ir nepieciešama palīdzība ne tikai sociālajā, bet arī veselības aprūpes jomā gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tādēļ arī DOMUSS cenšas aktīvi iesaistīties dažādos labdarības projektos, lai dalītos ar sabiedrību tās kopējo vajadzību risināšanā un palīdzētu mums kopīgi veidot gaišāku nākotni.

  • Vairākus gadus DOMUSS iegādājas apsveikuma kartītes no skolēnu centra Eurika, kura par ziedojumiem 10 gadu laikā Latvijas bērnu slimnīcu reanimācijas nodaļām ir dāvinājusi modernas medicīniskās iekārtas vairāk nekā
    70 000 EUR vērtībā, kas ikdienu palīdz bērniem, kuri ir nonākuši reanimācijā.
  • Tāpat mēs regulāri ziedojam sabiedriskajām organizācijāmMārtiņa fonds un „Latvijas bērnu hematoloģijas fonds”, kuras izveidotas, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu un palīdzētu ģimenēm, kurās bērni slimo ar leikēmiju, citām hematoloģiskām un onkoloģiskām slimībām, un bērniem ar redzes, dzirdes un fiziskās attīstības traucējumiem.
  • Atbalstām arī organizāciju Latvijas bērnu bāreņu fonds”, kurš aktīvi palīdz bāreņiem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Sevišķi atbalstām organizācijas Ziemassvētku akcijas, lai svētku priekšvakarā nogādātu uz Latvijas tālāko nostūru bāreņu aprūpes iestādēm mazliet mūsu sirds siltuma.
  • Esam atbalstījuši arī programmuIespējamā misija, kuras mērķis ir nostiprināt izglītību kā vērtību Latvijā, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem.