Atbildīgi ieguldījumi

Izdrukāt

NCH Capital vienmēr darbojas savu klientu ilgtermiņa interesēs.  Šādu ieguldījumu pieeju atbalsta un augstu vērtē daudzi no mūsu investoriem. Mūsu pieeja - vides, sociālā un uzņēmējdarbības korporatīvā pārvaldība (KP) spēj uzlabot ieguldījumu portfeļu rezultātus.

 

ANO atbildīgi ieguldīšanas principi

Atbilstoši NCH Capital investīciju politikai, pirms ieguldījumu veikšanas tiek ņemti vērā tādi faktori, kā izvēlētā uzņēmuma pārvaldes prakse, fondu vai portfeļu kvalitāte, ilgtspēja un atklātība, uzņēmuma darbības ģeogrāfija, kā arī citi elementi, kas var ietekmēt fonda ieguldījumus vai kompānijas portfeļa ienesīgumu.

NCH Capital ir parakstījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītos Atbildīgo ieguldījumu principus (AIP), runa ir par voluntāru KP faktoru integrēšanu ieguldījumu procesos, arvien vairāk veicinot šo faktoru plašāku izvērtēšanu.  Parakstoties zem attiecīgā dokumenta, NCH apstiprina atbalstu šādiem principiem:

  • NCH allaž iekļauj KP faktorus investīciju analīzē un lēmumu pieņemšanā;
  • NCH aktīvi ievieš KP faktorus savā īpašumu politikā un praksē;
  • NCH aicina ieguldījumu mērķa uzņēmumus atklāt savu attieksmi pret KP faktoriem;
  • NCH veicina principu akceptēšanu un ieviešanu visā investīciju industrijā;
  • NCH sadarbojas ar citiem principu parakstītājiem, lai veicinātu to ieviešanas efektivitāti;
  • NCH allaž ir gatava ziņot par rīcību un progresu principu ieviešanā.